William Merritt Chase - A Modern Magdalene

William Merritt Cha…